Nhiệm vụ của chúng tôi

Nâng cao nhận thức của sinh viên về các vấn đề xã hội

Hỗ trợ những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống đời thường cũng như học tập và làm việc

Tổ chức những chiến dịch tình nguyện và những chương trình từ thiện vì cộng đồng

Về chúng tôi

10

Năm hoạt động

413

Thành viên

128

Câu lạc bộ – Tổ chức – Doanh nghiệp đã hợp tác

106

Chương trình đã tổ chức

27

Chiến dịch tình nguyện

Thông tin FTU

Kỹ năng sống

Hoạt động LSC

Với nhiệt huyết và quyết tâm của các bạn, thầy tin rằng LSC sẽ còn phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là nơi cung cấp những kiến thức và kỹ năng sống hàng đầu trong giới sinh viên.

Thầy Nguyễn Văn Triệu
Thầy Nguyễn Văn TriệuBí thư Đoàn trường ĐH Ngoại thương

Đơn vị tài trợ chính